OM: 202793

Nógrád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

FŐOLDAL
NÓGRÁD VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZÉCSÉNYI TAGINTÉZMÉNYE

Cím

3170 Szécsény, Dugonics út 1.Telefon / e-mail

32/418-115, 30/7986788
nograd.ped.szaksz.sz@gmail.com

Ügyfélfogadás

Hétfőtől-Péntekig: 8:00-16:00

OM Azonosító

202793

Intézmény egységkód

NA1807


A TAGINTÉZMÉNY BEMUTATKOZÁSA


Szakszolgálatunk 2013 óta működik Szécsény településén, a Dugonics út 1. szám alatt. A városközponthoz, a buszmegállóhoz közel, nagyon jól megközelíthető helyen (a Szécsényi Posta mellett közvetlenül). Önálló épületrészben működünk, szép környezetben tudjuk fogadni a hozzánk érkezőket. Az eltelt évek alatt hitvallásunk mit sem változott, célunk az, hogy segítsünk a hozzánk forduló gyerekeknek, családoknak, pedagógusoknak. Fő feladatunk a gyermekek fejlesztése, mely több területen zajlik, egyéni és csoportos formákban, ingyenesen. A nálunk dolgozó kollégák nem csak nagy szakértelemmel és gyermekszeretettel foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel, de igyekeznek az életkori sajátosságaikat is figyelembe véve, a játékba ágyazott fejlesztés, tanulás elveit érvényesíteni

Tagintézményünkben 6 szakfeladat működik, a logopédiai alapellátás, a gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, a tehetséggondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és az iskolapszichológiai ellátás.

Logopédusaink minden tanévben elvégzik a gyermekek kötelező logopédiai szűrését (3 éves és 5 éves korban) a gyermekek intézményében. A szűrések eredményeit alapul véve terápiás foglalkozásokat szerveznek mind az intézményekben, mind a szakszolgálatunk épületében. A gyermekek általában heti rendszerességgel vesznek részt a logopédiai foglalkozásokon, ahol a hangok helyes képzésének kialakításán túl, még az iskolához szükséges képességek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk.
Nyelvi késő/beszédindító csoport : 3 éves kor fölött a nyelvi késést mutató gyermekeket kiscsoportos terápiában részesítjük. A foglalkozások során a beszéd-és nyelv, a mozgás, a gondolkodás, a figyelem és az emlékezet, valamint a különféle készségek fejlesztése zajlik játékos formában. A terápia fő célja a beszéd indítása, a szókincs bővítése, a beszédmegértés fejlesztése.

A gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik valamilyen egészségügyi probléma miatt a hagyományos testnevelési órákon csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni.
Hogy zajlik? Gyógytestnevelő kollégánk a tanulók iskolájában, többnyire kiscsoportos formában, differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztést végez, figyelembe véve a betegségtípust, a mozgásszervi elváltozást. A beutalt tanulóknak mindaddig kötelező gyógytestnevelési órára járni, amíg az iskolaorvos – saját, vagy szakorvosi vélemény alapján – másképp nem dönt.

2017 szeptemberétől elindult tagintézményünkben a nevelési tanácsadás szakfeladata, mely régóta fennálló és nagy hiányt igyekszik pótolni, ugyanis ilyen jellegű ellátás korábban egyáltalán nem volt Szécsény járásban. A szakfeladaton elvégezzük Szécsény járás valamennyi óvodájában az iskolakezdés előtt álló gyermekek iskolai képességeit feltérképező MSSST - szűrővizsgálatot, majd ennek eredményei alapján megszervezzük a szükséges terápiákat is. A teszt alapján kiszűrt gyermekeknek fejlesztő pedagógusok óvodai fejlesztést biztosítanak. Az időben szakszerű segítséghez jutott kisgyermekeknek nagyobb esélyük van arra, hogy ki se alakuljon náluk a későbbi tanulási zavar, ezért a prevenció munkánkban nagy hangsúlyt kap. Jellemzően a gyermekek mozgását, beszédét, testi tudatosságát, számfogalmát fejlesztjük különböző – csoportos és egyéni – foglalkozások keretein belül. A foglalkozásokon pl. mozgásfejlesztés, testséma, téri tájékozódás fejlesztése, percepciófejlesztés, beszédfejlesztés, grafomotoros fejlesztés, számfogalom fejlesztése történik.
Heti iskolaelőkésztő csoportok: A foglalkozások célja, az iskolához szükséges alaptechnikák elsajátítása, persze játékos formában. Azoknak a nagycsoportosoknak ajánljuk, akik már nagyon várják az iskolát, akiknek tudásvágyát, kíváncsiságát az óvodai foglalkozások már nem elégítik ki, ill. azoknak, akiknek valamilyen területen bizonytalansága, lemaradása van, vagy fejlesztésre szorulnak.
2018 februárjától elindult a pszichológiai gondozás is a járásban, mely szintén hiánypótló tevékenység. A gyermekek és serdülők részére biztosítunk az egyéni pszichológiai ellátást, de a szükséges esetekben családterápiás gondozásra is lehetőség van. Pszichológiai csoportjaink jelenleg a Boldogság csoport és a Relaxációs csoportok.

2023 februárjától 2 intézményben indult el az iskolapszichológiai ellátás. Az iskolapszichológus egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében segíti az iskolai konfliktusok kezelését, mind a gyerekek, mind a pedagógusok bevonásával.

Szécsény város óvodáiban és iskoláiban tehetséggondozást végzünk. Ez egyrészt zajlik egyéni vagy csoportfoglalkozások formájában. A foglalkozások tartalmilag olyan szabadidős, lazító programok, melyek élményt nyújtanak a gyermekek részére – a játszva tanulás elvét alkalmazva. Módszertanilag a tartalmi gazdagításra helyezzük a hangsúlyt, melynek során folyamatosan bővítjük ismereteiket, próbálunk többet adni a kiemelkedő tehetség területekhez. Mindezek mellett figyelembe vesszük a gyermek természetét, adottságait, képességeit, érdeklődését. Másrészt egy koordinációs feladat is zajlik, melynek része, hogy meghatározzuk az egyes gyermekek tehetség területeit és annak megfelelően irányítjuk őket pl. külön foglalkozásra, versenyekre, stb...

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladata 2018 februárjában indult el tagintézményünkben. Ez is hiánypótló tevékenység járásunkban, hiszen így szerencsére a korai fejlesztésre utalt gyermekek nagy részét itt Szécsényben tudjuk ellátni. A szakfeladaton két megbízási szerződéses jogviszonyú óraadó gyógypedagógus dolgozik jelenleg.
Hogyan lehet a fejlesztésben részesülni? Ha a gyermek 18 hónaposnál fiatalabb és szakorvos, pl. neurológus javasolja, akkor a szakértői bizottság minden további vizsgálat nélkül azonnal javasolhatja a korai fejlesztést. Ehhez nem kell mást tenni, mint eljuttatni a szakorvosi javaslatot a Megyei Szakértői Bizottsághoz, és kérni a gyermek korai fejlesztését. A 18 hónapnál idősebb gyermeknél a fejlesztés igénybevételéhez szakértői vizsgálat szükséges, illetve olyan szakértői vélemény, ami javasolja azt. Ilyen típusú fejlesztésben 6 éves koráig vehet részt a gyermek, amennyiben a szakértői felülvizsgálat és javaslat ezt megerősíti.
Hogyan zajlik a fejlesztés? A korai fejlesztő szakembereink a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített egyéni fejlesztő programot állítanak össze, amely magában foglalja a családnak nyújtandó segítséget, tanácsadást is. A foglalkozás személyiségfejlesztő, játékos, tervezett program. Személyre szabott, egyéni célok alapján összeállított, mely a szülő számára, a lehető legközelebbi és legjobban elérhető, rövid távú célt jelöli meg, amely biztosan elérhető.


FOTÓGALÉRIA

A teljes galériáért kattints a képkockákra!ELLÁTOTT FELADATOK
ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK


Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Sóshartyán, Szécsény, Szécsényfelfalu, VarsányA SZÉCSÉNYI TAGINTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI


Kovács-Kozma Kitti - tagintézmény vezető / pszichológus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Jusztin Adrienn - tagintézmény vezető helyettes / logopédus (gyógypedagógus logopédia szakirányon)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Főállású munkatársak


Árva Róbert - gyógytestnevelő
Ellátott feladat: gyógytestnevelés


Babcsány Lászlóné - mentálhigiénés szakember
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Balázsné Szőke Anikó - logopédus (gyógypedagógus logopédia szakirányon)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Beszkid Valéria - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Demusné Gyebnár Georgina - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Kőműves-Bacskai Boglárka - tanácsadó szakpszichológus, pszichológus GYED
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Lazsánné Horváth Kitti - logopédus (gyógypedagógus logopédia szakirányon) GYED
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Mender Andrea - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Oravecz Erzsébet - gyógypedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Pásztor-Nagy Tímea - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Röfflerné Viczián Edina - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Schweickhardt Zsolt - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Virágné Csábi Adrienn - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Virágné Lászlók Anett - gyógypedagógus-logopédus (tanulásban akadályozottak pedagógiája - logopédia szakos tanár)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Mócsány Istvánné - gyógypedagógiai asszisztens / adminisztrátor


Megbízásos jogviszonyban


Zatyko Szilvia - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátásLETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK